Τσιμισκή 95

(Διαγώνιος)
Θεσσαλονίκη

2310 281 985

Καθημερινά: 09:00 - 21:00

Τετάρτη: 09:00 - 14:00

Ακροριζεκτομή

Τα ακρορίζιο ενός δοντιού είναι το τελευταίο άκρο του δοντιού που βρίσκεται κάτω από τα ούλα.

Η ακροριζεκτομή διενεργείται, όταν το ακρορίζιο δημιουργεί προβλήματα, όπως κύστη ή κοκκίωμα, τα οποία λόγω θέσης δεν στάθηκε δυνατόν να αντιμετωπιστούν με ενδοδοντική θεραπεία ή όταν έχει υποστεί κάταγμα ή διάτρηση. Τότε απαιτείται η χειρουργική αφαίρεση της άκρης της ρίζας του υπεύθυνου δοντιού μαζί τον παθολογικό ιστό. Έτσι διατηρείται μόνο το υγιές τμήμα του δοντιού, το οποίο σώζεται, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, θα έπρεπε να γίνει η εξαγωγή ολόκληρου του δοντιού.

Για την αφαίρεση του ακρορίζιου απαιτείται ακτινογραφία CBCT. Στη συνέχεια με τοπική αναισθησία γίνεται η αποκάλυψη του οστού που περιβάλλει τη ρίζα, αφαιρείται ένα τμήμα του οστού αυτού, για να αποκτήσει πρόσβαση ο ιατρός. Ακολουθεί η ακροριζεκτομή μαζί με την κύστη, εάν υπάρχει, ή με τυχόν προσβεβλημένους ιστούς, καθαρίζεται και σφραγίζεται ο ριζικός σωλήνας, επανατοποθετείται το αφαιρεθέν τμήμα του ιστού των ούλων και συρράπτεται το σημείο τομής.

Υπηρεσίες

athanasios
Με εμπειρία & σύγχρονες οδοντιατρικές τεχνικές
Τσιμισκή 95, Θεσσαλονίκη - Για ραντεβού: 2310 281 985
georgios